... a szexualitásról és nemi úton terjedő betegségekről

 
 
 
AOMOE7105

Kredit: 2
A tantárgy a II. évfolyam I. félévtől vehető fel. 

Óraszám: 20
Elmélet: 18
Gyakorlat: 2
 
Kötelező irodalom: Az előadások anyaga
 
Tantárgyi követelmények:
Az előadásokon való részvétel kötelező. Kettőnél több hiányzás esetén az aláírás nem szerezhető meg. Az előadások után tesztírásra kerül sor. 
 

Tisztelt Hallgatók!

 

A „… szexualitásról és nemi úton terjedő betegségekről” című tantárgy teljesítéséhez szükséges egy prevenciós előadás megtartása a szorgalmi időszakban. Az előadás megtartása úgy igazolható, hogy a Dokumentum fül alatt található igazolólapot kitöltve le kell adni a Markusovszky Kollégium III. portáján a DOE fakkjába és ezenfelül el kell küldeni emailen az előadáson készített fényképet a loradhb@humsirc.hu email címre.

Tekintve, hogy ettől a félévtől kezdve nem kell az indexet aláíratni, a korábban meghirdetett leadási határidő módosult december 22. péntek 16 órára.

Sok sikert kívánok az előadásokhoz!

 

Balázs Bianka
Reproduktív-egészségügyi Elnökhelyettes