... az egészségnevelésről és a drogokról

 
 
 

AOMOE7205 , NKMOE41NK6

Kredit: 1

(III. évfolyam, II. félévtől)

Óraszám: 17
Elmélet: 16
Gyakorlat: 1
Kötelező irodalom: Az előadások anyaga

Tantárgyi követelmények:
Az előadásokon való részvétel kötelező. 2 igazolatlan hiányzás esetén az aláírás nem szerezhető meg. Az előadások után tesztírásra kerül sor. A teljesítés feltétele egy felvilágosító előadás megtartása valamely, a hallgató által választott általános- vagy középiskolában.

Tantárgyfelvétel követelményei:
Élettan II. sikeres teljesítése

Maximális létszám:
100 fő

 

Közegészségügyi Koordinátor- LPO

Szabó Vivien 
lpo.debrecen@humsirc.hu