Tisztségviselői pályázat 2016/2017-es tanév

 
 
 

Kedves DOE-tagok!

A Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete éves tisztújító közgyűlésére pályázatot hirdet az alábbi tisztségviselői posztokra a 2016/2017. tanévre: 

   1. Elnök 

   2. Gazdasági elnökhelyettes 
   3. Reproduktív-egészségügyi elnökhelyettes (LORA) 
   4. Egészségfejlesztési elnökhelyettes (LPO) 
   5. Kardiovaszkuláris és tumorprevenciós egészségügyi elnökhelyettes
   6. Gyermek-egészségnevelési elnökhelyettes 
   7. Kiutazásért felelős külügyi elnökhelyettes (LEO-out) 
   8. Beutazásért felelős külügyi elnökhelyettes (LEO-in) 
   9. Tudományos elnökhelyettes (LORE) 
  10. Oktatásügyi elnökhelyettes (LOME) 
  11. Humán erőforrás koordinációs elnökhelyettes (HUF) 

  12. Informatikai elnökhelyettes
  13. Angol program koordinációs elnökhelyettes (APK)

A pályázaton a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának azon hallgatói vehetnek részt, akik tagjai a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületének, illetve tanulmányi- és vizsgakötelezettségeiknek is eleget tettek. 

*A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 16. (péntek) 10:00 óra*

A teljes pályázat leadható személyesen a DOE irodában vagy a Markusovszky Lajos III. Kollégium portáján a DOE fakkjába.

A pályázathoz kötelezően csatolandó:

   - a megpályázott tisztségnek megfelelő részletes programterv
   - részletes szakmai önéletrajz
   - DOE tagság igazolása (ezt e-mailben a president_debrecen@humsirc.hu címen igényelhetitek)

   - Amennyiben valaki az előző évben tisztségviselői pozíciót töltött be egyesületünkben, éves beszámolóját is kérem csatolja a fenti dokumentumokhoz!

 

A pályázathoz mellékletként csatolhatók olyan további dokumentumok, melyek a pályázó véleménye szerint a pályázatát erősítik: 

* előző DOE-s tevékenység részletes leírása 

* a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatai 

* tudományos munka igazolása (TDK, demonstrátor, poszter, cikk stb.) 

* egyéb társadalmi tevékenység igazolása (Kari Tanács, HÖK, bizottságok, szakkollégium, stb.) 

* egyéb egészségügyi tevékenység igazolása (mentőzés, stb.) 

* bármely egyéb dokumentum, információ, melyet a pályázó fontosnak tart az elbírálás szempontjából

 

A TELJES PÁLYÁZATOT A MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT PAPÍR ALAPON (A JELÖLT ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA) EGY PÉLDÁNYBAN, ÉS A RÉSZLETES PROGRAMTERVET AZ ÖNÉLETRAJZZAL EGYÜTT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN a president_debrecen@humsirc.hu címre köteles minden pályázó eljuttatni az Egyesülethez.

HIÁNYOS, KÉSŐN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT, MELLÉKLETEKET NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI.

BÁRMILYEN KÉRDÉS MERÜL FEL BENNETEK, KERESSETEK NYUGODTAN!

További információk: president_debrecen@humsirc.hu

 

Üdvözlettel:

Kövendy Tamás
Elnök

 

magyar