Cardiovaszkuláris és tumorprevenciós előadás (AOMOE7405)

 
 
 

Cardiovascularis és tumor prevenció 

Kreditszám: 1

Óraszám: 17
Elmélet: 16
Gyakorlat: 1

Kötelező irodalom: az előadások anyaga

Tantárgyi követelmények:Az előadásokon való részvétel kötelező. 2 igazolatlan hiányzás esetén az aláírás nem szerezhető meg. Az előadások után tesztírásra kerül sor. A teljesítés feltétele egy felvilágosító előadás megtartása valamely, a hallgató által választott, vagy a MOE által megadott általános- vagy középiskolában.

Tantárgyfelvétel követelményei: Élettan II. sikeres teljesítése, így a tárgy a III. év 2. félévétől vehető fel 

Maximális létszám:100 fő

A kurzus időpontja és helyszíne: az órák tömbösítve lesznek megtartva, 2016. február 29-én (hétfő), március 2-án (szerda), 7-én (hétfő) és 9-én (szerda) a 4. és 5. szorgalmi héten 16:00-tól. 

Cardiovascularis és tumorprevenciós elnökhelyettes

Szögi Emese
+36 30/849 8393

cvt.debrecen@humsirc.hu